СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ЕООД, НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, КОИТО ЛИЦАТА ЩЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

В цената са включени: 

  1. Доплащане храна от лицето – 8,60 лв. /на ден/;
  2. Резервация за постъпване – 10,00 лв.;

Условия за ползване на програматаhttps://www.noi.bg/benefits/rehabilitation/963-uslpro

Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитацияhttps://www.noi.bg/benefits/rehabilitation/964-dokpro

Служебна бележка – Приложение № 1 – 

https://www.nssi.bg/images/bg/users/forms/pro/SluzebnaBel_2020.doc