с. Нареченски бани, ул. "Панорама" 8

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ D 9040926 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040926 ПУБЛИЧНА ПОКАНА Публична покана ДОКУМЕНТАЦИЯ Документация на за кандидатстване РЕЗУЛТАТИ Протокол за избор на изпълнител Ценово...

Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ D 9040926 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040926 ПУБЛИЧНА ПОКАНА Публична покана ДОКУМЕНТАЦИЯ Документация на за кандидатстване РЕЗУЛТАТИ Протокол за избор на изпълнител Ценово...