„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени позиции: … Continue reading »

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив

Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив Преписка: 01811-2015-0002 … Continue reading »

Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив

Обществена поръчка: Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив. … Continue reading »