Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната  каса в МБПЛР „Св. Богородица” ЕООД през периода от … Continue reading »

Важно!!!

МБПЛР Света Богородица – Нареченски бани, временно преустановява записването на нови пациенти по клинична пътека, поради намаляване на лимита . … Continue reading »

Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница "Света Богородица"ЕООД с.Нареченски бани

Изисквания към КП

Уведомяваме Ви, че в МБПЛР“Св.Богородица” са открити специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ по Физиотерапия, Неврология /вкл. ЕМГ и Доплер … Continue reading »

Специализирани кабинети за доболнична медицинска помощ

Уведомяваме Ви, че за улеснение на пациентите, към МБПЛР „Св.Богородица” ЕООД с.Нареченски бани са открити специализирани кабинети за доболнична медицинска … Continue reading »

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

ID 731464 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731464&newver=2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени … Continue reading »

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица“ ЕООД – с.Нареченски бани

ДАТА: 25-11-2015 № 9048081 Описание: Обществена поръчка: Предметът на поръчката включва осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР … Continue reading »

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени позиции: … Continue reading »