ЦЕНОРАЗПИС НА ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ.

Утвърден ценоразпис за 2023 г
Утвърден ценоразпис за 2023 г