СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА НОИ  

02.04.2021 Г.

Резервация по Програмата може да направите:

Чрез лечебното заведение – на място; 

– Чрез електронна поща на e_mail: MBPLR_REGISTRATURA@abv.bg;

– Чрез телефон 03342/2212 и мобилен телефон -0888 105 105; 

– Чрез писмо по пощата.

Показания и противопоказания за лечение в СБР Св. Богородица

Информация за размера на сумите, които лицата ще заплащат за 2021 г.