1. В болницата не се допуска прием на:

– пациенти, български граждани или чужденци, пребивавали извън територията на България през последните 28 дни.

– пациенти, които са били контактни през последните 28 дни с лица, болни от COVID – 19 или с лица, пристигнали от чужбина.

-пациенти със симптоми на остра вирусна инфекция /повишена температура над 37 С, хрема, болки в гърлото, кашлица, диария, отпадналост/ до 14–я ден от началото на симптомите.

2. Новите пациенти ще се приемат само от 7. 30 ч. до 13. 00 ч. до второ нареждане. След този час в болницата няма да се допуска влизането на външни лица.

3. Пациентите, постъпващи в болницата, са длъжни да поставят маски на носа и устата и да осигурят за времето на престоя си:

– дезинфектанти за ръце под формата на гелове или мокри кърпички с етанол, които да носят постоянно със себе си и да ги използват при замърсяване на ръцете;

– маски – многократни или поне 10 бр. еднократни. В случай, че пациентът няма предпазна маска, получава такава от регистратурата.

4. С цел осигуряване на безопасността на пациентите и персонала от заразяване с COVID – 19, при постъпването в СБР „Св. Богородица” се извършват бързи тестове за COVID – 19 по желание на пациента. Цена 15 лв. /заплаща се само стойността на теста/.