OБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

  1. В болницата не се допуска прием на:

– пациенти, български граждани или чужденци, пребивавали извън територията на България през последните 14 дни.

– пациенти, които са били контактни през последните 14 дни с лица, болни от COVID – 19 или с лица, пристигнали от чужбина.

-пациенти със симптоми на остра вирусна инфекция /повишена температура над 37 С, хрема, болки в гърлото, кашлица, диария, отпадналост/ до 14–я ден от началото на симптомите.

– Всички пациенти подписват декларация, че отговарят на горните условия.  При деклариране на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 и чл. 355 от Наказателния кодекс. <линк към декларацията>

  1. При поява на симптоми на „настинка” – повишена температура, кашлица, храчки, задух, хрема, промяна в обонянието, болки в гърлото, гадене, повръщане, диария,  друго остро заболяване или при обостряне на  хронично заболяване през  последните 14 дни преди постъпването е задължително пациентите да се обадят на регистратурата за отлагане на резервацията.
  2. Новите пациенти ще се приемат само от 7. 30 ч. до 13. 00 ч. до второ нареждане. След този час в болницата няма да се допуска влизането на външни лица.
  3. Пациентите, постъпващи в болницата, са длъжни да поставят маски на носа и устата и да осигурят за времето на престоя си:

– дезинфектанти за ръце под формата на гелове или мокри кърпички с етанол, които да носят постоянно със себе си и да ги използват при замърсяване на ръцете;

– маски – многократни или поне 10 бр. еднократни. В случай, че пациентът няма предпазна маска, получава такава от регистратурата.

  1. С цел осигуряване на безопасността на пациентите и персонала от заразяване с COVID – 19, при постъпването в СБР „Св. Богородица” се извършват бързи тестове за COVID – 19 по желание на пациента. Цена 15 лв. /заплаща се само стойността на теста/.