З А П О В Е Д

№ 342 / 08.11.2019 год.

на Управителя на МБПЛР ”Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно лечение на пациенти и увеличаване на заетостта в МБПЛР „Света Богородица” ЕООД през неактивния /зимния/ сезон на годината.

Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Клинични пътеки и свободен прием през периода 06 Януари до 29.02.2020 год. включително,

З А П О В Я Д В А М :

  1. На пациентите приети по Клинични пътеки да се предложи бонус от 2 /два/ дни /безплатно нощувка и процедури/, заплащат само 15,60 лв. за храна по желание за допълнителния престой.
  2. Същите се освобождават от заплащане на потребителска такса.
  3. Премахва се доплащането за VIP стая за периода от 06.01 до 29.02.2020 год..

4.Ползващите пакетна цена над 7 дни престой в лечебното заведение да получават до 2 дни бонус безплатно нощувка и процедури, като се заплаща само храната в размер на 15.60 лв. дневно /по желание/; за ползващите пакетна цена 5 дни да се даде бонус 1 ден със същите преференции.

Настоящата ми заповед да бъде доведена до знанието на целия персонал на лечебното заведение. Да се отрази в сайта на болницата – Интернет.

Контрол по изпълнение възлагам на Зам. Управителя по мед. част – Д-р Вера Димитрова ИВАНОВА, Зам. управителя по финансовите въпроси – Димитър Иванов ПАУНОВ и Главна медицинска сестра – Диана Атанасова ТОДОРОВА.

Заповедта влиза в сила от 06.01.2020 год. и е валидна до 29.02.2020 год. вкл..

УПРАВИТЕЛ МБПЛР ”Св. Богородица”ЕООД

                                                       /Д-р Ат. ТИЛЕВ/