1.За престой 5 дни – 1 ден бонус;

2.За престой над 7 дни – 2 дни бонус.

За допълнителните дни пациентите заплащат само разходи за хранене в размер на 15,60 лв. на ден.