ДАТА: 26.03.2018г.

ID №837826

Описание:

Обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Обявление за поръчка: Дата на публикуване: 26 март 2018

Решение за откриване на поръчка: Дата на публикуване: 26 март 2018

Единен европейски документ за обществени поръчки: Дата на публикуване: 26 март 2018

Документация: Дата на публикуване: 26 март 2018

Разяснения по въпроси на участници – Дата на публикуване: 2 април 2018г.

Разяснения по въпроси на участници – Дата на публикуване: 10 април 2018г.

 Съобщение обжалване и временна мярка спиране – Дата на публикуване: 26 април 2018г

Информация при производство по обжалване – Дата на публикуване: 3 юли 2018

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД –  Дата на публикуване: 19 ноември 2018г.

Протокол от работата на комисията: Дата на публикуване – 10 декември 2018г.

Съобщение относно отваряне на ценови оферти : Дата на публикуване – 31 декември 2018г.

Протокол №2: Дата на публикуване – 10 януари 2019г.

Доклад: Дата на публикуване – 10 януари 2019г.

Протокол №3: Дата на публикуване – 10 януари 2019г.

Решение: Дата на публикуване – 10 януари 2019г.

Решение 101: Дата на публикуване – 2 април 2019г.

Решение 102: Дата на публикуване – 2 април 2019г.

Информация за сключен договор. Договор по позиция 1: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Информация за сключен договор. Договор по позиция 3: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Информация за сключен договор. Договор по позиция 4: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Информация за сключен договор. Договор по позиция 5: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Информация за сключен договор. Договор по позиция 9: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Обявление за възложена поръчка: Дата на публикуване – 9 април 2019г.

Протокол №1: Дата на публикуване – 27 май 2019г.

Доклад: Дата на публикуване – 27 май 2019г.

Решение 191: Дата на публикуване – 19 юни 2019г.

Решение192: Дата на публикуване – 19 юни 2019г.

Информация за сключен договор: Дата на публикуване – 15 юли 2019г.

Обявление за възложена поръчка: Дата на публикуване – 16 юли 2019г.