Във връзка със стимулиране  приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната  каса в МБПЛР „Св.Богородица”ЕООД през периода от 03.01. до 16.03.2018 год. вкл.:

1.Удължава се престоя на пациентите за лечение и рехабилитация през гореспоменатия период от 7 на 10 дни / по желание/.

2.Пациентите се освобождават от заплащане на потребителска такса за същия период.

3.Премахва се доплащането за VIP стая за периода от 3.01.2018 до 16.03.2018 год.