Уведомяваме Ви, че в МБПЛР“Св.Богородица” са открити специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ по Физиотерапия, Неврология /вкл. ЕМГ и Доплер / и Психиатрия.

Прегледите в тях се извършват с медицинско направление от .личния лекар за специалист или на свободен прием /20.О0 лв./.

Амбулаторната физиотерапия продължава 5 дни и за този период на пациентите се предоставя възможност за нощувка – 10.00 лв. на ден, храна-5,60лв. или 15.60 лева на ден.

Физиотерапевтичните процедури са безплатни.

Пациентите могат да продължат лечението си по клинични пътеки: 262, 263, 265, непосредствено след амбулаторната физиотерапия или до 30 дни след нея.

За провеждане на амбулаторна физиотерапия, пациентите трябва да носят:

  1. Направление за специалист физиотерапевт № 3;
  2. За КП 263 – Електромиография с давност до 6 месеца. Същата може да бъде направена и на място /цена 30.00 лв./;
  3. За. КП 265 – Рентгенография на колянна, тазобедрена или раменна става с разчитане или рентгенография на гръбначен стълб, с данни за спондилоза, с давност до 24 месеца.