Уведомяваме Ви, че за улеснение на пациентите, към МБПЛР „Св.Богородица” ЕООД с.Нареченски бани са открити специализирани кабинети за доболнична медицинска помощ по физиотерапия, неврология /вкл. ЕМГ и Доплер/ и Психиатрия.

         Прегледите в тях се извършват както по здравна каса /с медицинско направление за специалист/, така и на свободен прием /платен преглед – 20.00 лв./, /амбулаторна физиотерапия – платена – 50.00 лв./

         При провеждането на амбулаторната физиотерапия,

 на пациентите се предлага възможност за пакет хотелски услуги – нощувка с храна 15.00 лв. на ден – за 5 дни, а процедурите се заплащат от РЗОК.

         Пациентите  могат да продължат лечението по клинични пътеки, с които болницата работи – 262, 263 и 265, ако амбулаторното лечение е с недостатъчен ефект, непосредствено след амбулаторната физиотерапия или в рамките на 1 месец от нея.

         Продължителността на амбулаторната физиотерапия е 5 дни, а на клиничната пътека 7 дни и се извършва след предварителна резервация.