ID 731464 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731464&newver=2

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Масла и мазнини

Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №5: Яйца

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Обявление – Дата на публикуване: 25 април 2016г.

Договор – позиция №1 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №2 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №3 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №4 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №5 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №7 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №8 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №9 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.

Договор – позиция №10 – Дата на публикуване: 26 април 2016г.