ДАТА: 25-11-2015

№ 9048081

Описание:

Обществена поръчка: Предметът на поръчката включва осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани, включително на касовото помещение, лекарски кабинети и регистратура, осъществяване на видеонаблюдение на посочените помещения, охрана на открит паркинг, открит плувен басейн и гаражи на територията на болницата, както и контрол на достъпа в сградата и организация на пропускателния режим при входната бариера.


Документация

Технически спецификации

Указания

Образци

Проект на договор


Покана


Протокол от заседанието на комисията: Дата на публикуване – 18 декември 2015г.