„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Масла и мазнини

Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №5: Яйца

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=692560&newver=2 Решение – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=692562&newver=2 Обявление – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

1. Съдържание – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

2. Решение – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

3. Обявление – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

4. Документация – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

5. Техническа спецификация – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

6. Методика за оценка на офертите – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.

7. Образци – Дата на публикуване: 15 октомври 2015г.


Протокол от работата на комисията. Дата на публикуване: 17 декември 2015г. (pdf файл с размер 19Mb)

Протокол №2 от работата на комисията. Дата на публикуване: 11 март 2016г. (pdf файл с размер 25Mb)

Протокол №3 от работата на комисията. Дата на публикуване: 11 март 2016г. (pdf файл с размер 10Mb)

Решение за класиране. Дата на публикуване: 11 март 2016г.

Решение за прекратяване-ID 718743. Дата на публикуване: 11 март 2016г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ. Дата на публикуване: 7 април 2016г.