Болница „Св.Богородица“ се е утвърдила като заведение за лечение и рехабилитация на редица заболявания, които много често водят до временна или постоянна нетрудоспособност и крайна инвалидизация на инвалида, като се придържа към приоритетите на националната здравна стратегия „По-добро здраве, за по-добро бъдеще за България“ и Програмата на Европейския клон на СЗО „Здраве за всички хора през XXI век“.

Това в голяма степен се отнася за лечението, рехабилитацията и вторичната профилактика на функционалните заболявания на нервната система и най-вече на най-срещаните от тях – постравматично стресово разстройство, паническо, депресивно, обсесивно-компулсивно разстройства. Съчетанието от балнеолечение, психотерапия, електролечение, двигателна терапия и лечебни масажи със медикаментозна терапия, балансирано от отлично подготвен медицински екип от лекари, медицински сестри и рехабилитатори, води до бърза редукция на болестните симптоми при горепосочените заболявания.

Дългогодишната практическа дейност показва добри резултати при въздействие на минералните води в с.Нареченски бани при сърдечно-съдовите заболявания.

Комплексното балнеолечение с климатолечение има много добри показатели при пациенти с хипертонична болест, което се обяснява със седативното и антиспастично действие на минералните води, и последващо хипотензивно въздействие.

Системни наблюдения доказват доброто повлияване на болни със захарен диабет. Установено е, че нивото на кр.захар в серума, както и глюкозурията се повлияват благоприятно.

Добри резултати се постигат и при болните от тиреотоксикоза при леки форми на заболяването с нормална или леко повишена /I – II степен/ основна обмяна на веществата. Стига се до стациониране на заболяването.

Основна задача за персонала на болницата при организиране лечението и рехабилитацията на пациентите, е безпроблемното пребиваване при висока степен на комфорт, професионализъм и създаване на максимална възможност за лечение и възстановяване. Сред основните предимства на заведението е минералната вода, притежаваща уникални лечебни свойства. Това изисква да се предостави инф ормация за състава и, нейния полезен ефект и начин на употреба. Същото се извършва от първокласни лекари и медицински екип след преглед, изследвания и потвърждаване на диагнозата, както и определяне на отделните процедури.

Лечебният курс включва минерални вани с температура 36 градуса, питейно лечение от извора – „Солено изворче“, 3 пъти по 200-250 мл след храна. Климатичният фон добре повлиява /снижава/общия холестерол и общите масти при хипертонична болест.

Балнеолечебният сектор – вани и минерален басейн, хидропатичната зала /кабинетите с подводно-струеви масажи, лечебни душове, сауна/, са обособени в лечебен блок, свързан с топла връзка със сградата на болницата. Помещенията са построени и оборудвани съобразно съвременните изисквания за профилактика и рехабилитация. Освен балнеолечение в болницата се използуват и други форми на терапия : психотерапия, електролечение, двигателна терапия и масажи, парафинолечение, диетолечение.

Двигателната терапия и масажите се извършват в добре обзаведени салон за ЛФК, кабинети за индивидуално ЛФК и масажи, фитнес зала. Болница „Света Богородица“ е напълно окомплектована с апаратура за извършване на лабораторни изследвания, функционална диагностика и физиотерапевтично лечение и рехабилитация. През периода 2003-2008 год. електроапаратурата бе подновена изцяло.

През 2005 год. се построи и оборудва нова зала за психотерапия с 10 легла и пълна звукоизолация и аерация. В нея се провеждат електросън, хипнотични сеанси, а от скоро и ароматерапия съчетани с музикотерапия.

Храненето се извършва в изключително комфортни кухня и столова. Спазват се правилата на рационалното хранене. Диетичното хранене се организира от инструктор по лечебно хранене.

При комбинация от няколко заболявания при даден пациент се разработва индивидуална диета от инструктора по диетично хранене, началника на вътрешно отделение в присъствието на пациента, съобразявайки се и с неговите желания.

Прилаганото лечение е комплексно, включва оптималните физиотерапевтични, психотерапевтични и кинезитерапевтични процедури за съответния пациент, максималното използване на курортните дадености и възможностите на лечебно-профилактичния и рационален хранителен режим и не изключва медикаментозното лечение, назначено от личния лекар или лекуващия лекар в МБДПЛР -Нареченски бани.

Колективът на МБДПЛР „Света Богородица“ЕООД с.Нареченски бани, със своето коректно поведение и топло отношение, допринася за доброто лечение на пациентите и за бързата редукция на болестните нарушения.

Болница „Св.Богородица“ оправдава надеждите на болните за качествено и ефективно лечение и пребиваване.