1. Площад „Зареница“
  2. Църквата
  3. Местността „Равнът“
  4. Страховото изворче
  5. Римският мост
  6. Обратно по главното шосе
    Държина 7 км — лек маршрут.