1. Площад „Зареница“
  2. Чешма „Гергана“
  3. Местността „Орехово“
  4. Еко-ресторант „Кошарите“
  5. Обратно по същия път
    Дължина 5 км — труден маршрут.