1. База №2
  2. Жилищен блок „Иглика“
  3. Бетонов възел
  4. Соленото изворче
  5. Очното изворче
  6. Обратно връщане покрай реката
    Дължина 4 км — лека разходка.