Считано от 01.07.2017 год. да се въведат нови пакетни цени както следва:

Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с 1 легло се формира както следва:

 1. Нощувка – 20.10 лв.
 2. Храна – 15.60 лв.
 3. Процедури –  14.00 лв.
 4. Д З И –  0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с тераса се формира както следва:

 1. Нощувка –  15.10 лв.
 2. Храна – 15.60 лв.
 3. Процедури –  19.00 лв.
 4. Д З И –  0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 42.00 лв.-стая без тераса се формира както следва :

 1. Нощувка -11 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -15.10 лв.
 4. ДЗИ – 0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.

Пакетната цена от 36.00 лв.-стая с 3 легла се формира както следва :

 1. Нощувка –  6 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -14.10 лв.
 4. ДЗИ – 0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.