Задължителни документи, които трябва да носят пациентите, лекуващи се по клинична пътека:

-лична карта;

-направление за хоспитализация /форма 7/; издаден от специалист (невролог, ортопед)

-лична амбулаторна карта /ЛАК/;

-рецептурна книжка /ако има такава/;

-решение на ТЕЛК, ако има такова;

-финансов документ /фискален бон/ доказващ, че болният е платил потребителска такса за годината в друго болнично заведение;

-служебна бележка/удостоверение/, че лицето е медицински специалист;

-резервация за лечебното заведение направена по телефона;

-ако пациентът не може да се самообслужва – изискваме придружител /за придружителя, касата не поема разходите/;

-документ от бюрото по труда/ако пациента е безработен/.

Конкретни документи за отделните клинични пътеки:

ПЪТЕКА  № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА  ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА:ДИАГНОЗИ: – исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза,болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

Показания за приемане са:

-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи

-изразен дискоординационен синдром;

-паркинсонов синдром.

Изискваме пациентът да се е лекувал в болница за активно лечение и да носи епикриза за това, подпечатана в съответното лечебно заведение. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествена склероза/ до 2 пъти в годината.Останалите заболявания са със срок до  месец от дехоспитализацията от ЛЗБП и имат право да постъпят за рехабилитация веднъж годишно.

ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА  ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА: ДИАГНОЗИ:      – диабетна полиневропатия отпада от заболаванията лекувани по КП, увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

Задължителни документи:

– епикриза от БАЛ /ако има такава /с давност 1 месец от пролежаването. При липса на такава – етапна епикриза от лекар специалист невролог;

Електромиография-оригинална /ЕМГ/ за съответните нерви с давност до 6 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 6 месеца до приема

– КАТ или ЯМР с давност до 24 месеца при данни за коренчева компресия /не са задължителни/.

ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ. ДИАГНОЗИ: -ревматоиден артрит – всички форми – задължително епикриза с давност до 1 месец; ревматоиден бурсит, коксартроза, гонартроза, анкилозиращ спондилит, увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия. При фрактури на гръбначен стълб, горен крайник, долен крайник, изкълчване и навяхване на горен и долен крайник, травма на мускул или сухожилие на ръка и крак /епикриза от болница до 6 месеца след дехоспитализация, в която е описана необходимостта от ранна рехабилитация/;

 Необходими конкретни документи:-епикриза за това заболяване от болница за активно лечение до 1 месец от пролежаването /ако има такава/.

-рентгенография, КАТ, ЯМР – с давност 24 месеца, придружени с оригинален рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение. При артрозна болест описанието на ренгенографията трябва да бъде със степен 3 или 4 по скалата на Kellgren-Lawrence за изменение при артрозна болест;

-оригинална електромиография /ЕМГ/ с давност до 6 месеца, задължителна при заболяване на гръбначния стълб, /при анкилозиращ спондилит, спондилоза и увреждане на междупрешленовите дискове с радикулопатии/. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 6 месеца до приема;

– етапна епикриза от лекар специалист /ортопед/.

– Лечение по КП 265 – един път годишно. При условие, че пациентът се е лекувал по КП 265 и в рамките на същата година е получил травма с фрактура или е направил алопластика на става, може да бъде лекуван повторно по тази КП.

ПЪТЕКА № 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ – за 7 дни. лечение след 1 месец до 12 месец след прекаран инфаркт на миокарда. Доказва се с епикриза от болничен престой.

Изискване: епикриза.

ПЪТЕКА № 261-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ. Л А С. Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

ПЪТЕКА № 259 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА.

ДИАГНОЗА: парализа на РБ, на Клумпке, на диафрагмалния нерв, родови травми на раменния сплит и други отдели на периферната нервна система /до 18 годишна възраст/.

ИЗИСКВАНИЯ: епикриза от предхождащо болнично лечение

Честота на прием по клинична пътека – еднократно годишно.

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, се преустановява приемът на пациенти в лечебното заведение.

Настоящата резервация трябва да бъде потвърдена в 10-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира.

Ако пациентът не постъпи за лечение до 10 часа на датата, посочена в резервацията, губи правото си за настаняване.

Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доплащане на храна по 5.00 лв. на ден по желание.

За луксозна стая / с тераса/ се доплаща 6.00 лв. дневно на човек по желание.

УПРАВИТЕЛ МБПЛР ”Св. Богородица”ЕООД

                                                       /Д-р Ат. ТИЛЕВ/