Във връзка с новите изисквания на НЗОК за непревишаване на броя на физиотерапевтичните легла , заети от пациенти, може да се наложи промяна на датите за прием с няколко дни.

Болница „Света Богородица" е лечебно оздравително заведение, разполагащо със 192 легла. Построена е в съседство с изключително красив парк за отдих, в който с каптаж е осигурена минерална вода от всички извори за питейни нужди. Представлява монолитна четириетажна сграда с две крила, с обособени хотелски, медицински и кухненски блокове, свързани с топли връзки. Болницата разполага с открит и закрит плувен басейн с полуолимпийски размери с монтирана съвременна пречиствателна станция.

Новини

Коментарите са изключени за Ползващите пакетна цена (свободен прием) за престой в МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД през месеците Март и Април получават бонус както следва:
Ползващите пакетна цена (свободен прием) за престой в МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД през месеците Март и Април получават бонус както следва:

1.За престой 5 дни – 1 ден бонус; 2.За престой над 7 дни – 2 дни бонус. За допълнителните дни...

Внимание!


Има промяна в условията на приемане за лечение по клинични пътеки в МБДПЛР“Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани!!! Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:
ПЪТЕКА № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА


ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ПЪТЕКА № 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
ПЪТЕКА № 261-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
ПЪТЕКА № 259 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Резервациите се правят по телефон


Ползващите пакетна цена (свободен прием) за престой в МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД през месеците Март и Април получават бонус както следва:
1.За престой 5 дни – 1 ден бонус;
2.За престой над 7 дни – 2 дни бонус.
За допълнителните дни пациентите заплащат само разходи за хранене в размер на 15,60 лв. на ден.


Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с 1 легло се формира както следва:
 1. Нощувка - 20.10 лв.
 2. Храна - 15.60 лв.
 3. Процедури -  14.00 лв.
 4. Д З И -  0. 30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с тераса се формира както следва:
 1. Нощувка -  15.10 лв.
 2. Храна - 15.60 лв.
 3. Процедури -  19.00 лв.
 4. Д З И -  0. 30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 42.00 лв.-стая без тераса се формира както следва :
 1. Нощувка -11 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -15.10 лв.
 4. ДЗИ - 0. 30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.

Пакетната цена от 36.00 лв.-стая с 3 легла се формира както следва :
 1. Нощувка -  6 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -14.10 лв.
 4. ДЗИ - 0. 30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.

Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната каса в МБПЛР „Св. Богородица” ЕООД през периода от 03.01.2019 до 28.02.2019 год. вкл.:

1.Удължава се престоя на пациентите приети за лечение и рехабилитация по клинични пътеки през гореспоменатия период от 7 на 9 дни / по желание/.
2.Пациентите се освобождават от заплащане на потребителска такса и доплащането за VIP стая за същия период.
3.Доплащането за храна е по желание на пациентите и остава без промяна.
Пациентите лекувани на „Свободен прием“ и заплатили пакетна цена за над 7 дни престой в лечебното заведение, получават до 2 дни бонус безплатно /нощувка и процедури/, като се заплаща само храната в размер на 15.60 лв. за ден.МБПЛР "Св. Богородица" ЕООД търси да назначи лекар с или без специалност в отделение по "Физикална и и рехабилитационна медицина"
Изисквания към кандидтата:
Висше образование - магистратура по медицина;
Способност да работи в динамичен екип, отлични комуникационни умения, коректност, организираност, лоялност.
Ние предлагаме :
Много добро заплащане. Дългосрочна заетост. Много добри условия за работа и социални придобивки. Служебен транспорт.
Моля да изпратите актуална автобиография.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.НЗОК ще плаща три нови клинични пътеки за рехабилитация

От 1 април влизат в сила три нови клинични пътеки за рехабилитация и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща по тях за пациенти, за които е необходимо по-продължително лечение, съобщават от здравната институция.

Става въпрос за клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът ще се осъществява в рамките на един месец след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение.

За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ.

За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава направление.

Материалът е взет от: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nzok-shte-plashta-tri-novi-klinichni-pyteki-za-rehabilitaciia-214659/