Във връзка с новите изисквания на НЗОК за непревишаване на броя на физиотерапевтичните легла , заети от пациенти, може да се наложи промяна на датите за прием с няколко дни.

Болница „Света Богородица" е лечебно оздравително заведение, разполагащо със 176 легла. Построена е в съседство с изключително красив парк за отдих, в който с каптаж е осигурена минерална вода от всички извори за питейни нужди. Представлява монолитна четириетажна сграда с две крила, с обособени хотелски, медицински и кухненски блокове, свързани с топли връзки. Болницата разполага с открит и закрит плувен басейн с полуолимпийски размери с монтирана съвременна пречиствателна станция.

Новини

Коментарите са изключени за Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Клинични пътеки и свободен прием през периода 06 Януари до 29.02.2020 год. включително…
Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Клинични пътеки и свободен прием през периода 06 Януари до 29.02.2020 год. включително…

З А П О В Е Д № 342 / 08.11.2019 год. на Управителя на МБПЛР ”Света Богородица” ЕООД –...

Такса за неохраняем паркинг - 2лв на ден!Внимание!


Има промяна в условията на приемане за лечение по клинични пътеки в МБДПЛР“Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани!!! Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:
ПЪТЕКА № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА


ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ПЪТЕКА № 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
ПЪТЕКА № 261-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
ПЪТЕКА № 259 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Резервациите се правят по телефон


Считано от 01.05.2019 год. да се въведат нови пакетни цени както следва:
Пакетната цена от 54,00 лв. - стая с 1 легло се формира както следва:
1. Нощувка - 20,10 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 18,00 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.  
Пакетната цена от 54,00 лв. - стая с тераса се формира както следва:
1. Нощувка - 15,10 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 23,00 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.  
Пакетната цена от 45,00 лв. - стая без тераса се формира както следва:
1. Нощувка - 11,00 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 18,10 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.
  Пакетната цена от 39,00 лв. - стая с 3 легла се формира както следва:
1. Нощувка - 6,00 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 17,10 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.
  Пакетната цена за СТУДИО-АТЕЛИЕ от 116,00 лв. се формира както следва:
1. Нощувка - 40,00 лв. І 78,00 лв. за сам
2. Храна - 15,60 лв. І
3. Процедури - 22,00 лв. І
4. Д З И - 0,30 лв. І
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.
Вторият член в студио-ателието заплаща обща стойност от 38.00 лв., която включва:
1. Храна - 15,60 лв. І 38,00 лв.
2. Процедури - 22,10 лв. І
3. Д З И - 0,30 лв. І
 

Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната каса в МБПЛР „Св. Богородица” ЕООД през периода от 03.01.2019 до 28.02.2019 год. вкл.:

1.Удължава се престоя на пациентите приети за лечение и рехабилитация по клинични пътеки през гореспоменатия период от 7 на 9 дни / по желание/.
2.Пациентите се освобождават от заплащане на потребителска такса и доплащането за VIP стая за същия период.
3.Доплащането за храна е по желание на пациентите и остава без промяна.
Пациентите лекувани на „Свободен прием“ и заплатили пакетна цена за над 7 дни престой в лечебното заведение, получават до 2 дни бонус безплатно /нощувка и процедури/, като се заплаща само храната в размер на 15.60 лв. за ден.МБПЛР "Св. Богородица" ЕООД търси да назначи :

Лекар - Физиотерапевт
Лекар с или без специалност
Медицинска сестра
Изисквания към кандидтатите:
Образование съответстващо на позицията, за която кандидатствате;
Способност за работа в динамичен екип, отлични комуникационни умения, коректност, организираност, лоялност.
Ние предлагаме:
Много добро заплащане. Дългосрочна заетост. Много добри условия за работа и социални придобивки. Служебен транспорт.
Моля да изпратите актуална автобиография.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

НЗОК ще плаща три нови клинични пътеки за рехабилитация

От 1 април влизат в сила три нови клинични пътеки за рехабилитация и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща по тях за пациенти, за които е необходимо по-продължително лечение, съобщават от здравната институция.

Става въпрос за клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът ще се осъществява в рамките на един месец след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение.

За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ.

За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава направление.

Материалът е взет от: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nzok-shte-plashta-tri-novi-klinichni-pyteki-za-rehabilitaciia-214659/