Във връзка с новите изисквания на НЗОК за непревишаване на броя на физиотерапевтичните легла , заети от пациенти, може да се наложи промяна на датите за прием с няколко дни.

Болница „Света Богородица" е лечебно оздравително заведение, разполагащо със 176 легла. Построена е в съседство с изключително красив парк за отдих, в който с каптаж е осигурена минерална вода от всички извори за питейни нужди. Представлява монолитна четириетажна сграда с две крила, с обособени хотелски, медицински и кухненски блокове, свързани с топли връзки. Болницата разполага с открит и закрит плувен басейн с полуолимпийски размери с монтирана съвременна пречиствателна станция.

Новини

Коментарите са изключени за Бонуси за новата 2022 год
Бонуси за новата 2022 год

Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Клинични пътеки и свободен прием през периода 04.01.2022г. до 28.02.2022г. включително, въвеждаме...

Такса за неохраняем паркинг - 2лв на ден!Внимание!


Има промяна в условията на приемане за лечение по клинични пътеки в СБР“Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани!!! Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:

ПЪТЕКА № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА
ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ПЪТЕКА № 261-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Резервациите се правят по телефон


Считано от 01.05.2019 год. да се въведат нови пакетни цени както следва:
Пакетната цена от 54,00 лв. - стая с 1 легло се формира както следва:
1. Нощувка - 20,10 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 18,00 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.  
Пакетната цена от 54,00 лв. - стая с тераса се формира както следва:
1. Нощувка - 15,10 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 23,00 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.  
Пакетната цена от 45,00 лв. - стая без тераса се формира както следва:
1. Нощувка - 11,00 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 18,10 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.
  Пакетната цена от 39,00 лв. - стая с 3 легла се формира както следва:
1. Нощувка - 6,00 лв.
2. Храна - 15,60 лв.
3. Процедури - 17,10 лв.
4. Д З И - 0,30 лв.
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.
  Пакетната цена за СТУДИО-АТЕЛИЕ от 116,00 лв. се формира както следва:
1. Нощувка - 40,00 лв. І 78,00 лв. за сам
2. Храна - 15,60 лв. І
3. Процедури - 22,00 лв. І
4. Д З И - 0,30 лв. І
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр. VIP процедура по избор от пациента /сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.
Вторият член в студио-ателието заплаща обща стойност от 38.00 лв., която включва:
1. Храна - 15,60 лв. І 38,00 лв.
2. Процедури - 22,10 лв. І
3. Д З И - 0,30 лв. І
 
-------------------------------------->

Предвид усложнената епидемична обстановка и с цел осигуряване на безопасна среда, считано от 15. 11. 2021 г. приемът в СБР „Св. Богородица” се извършва по следния ред:1. Новите пациенти се приемат до 12. 00 ч. Необходимо е да представят на регистратурата валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от проведено изследване за COVID - 19 /валиден до 48 ч. бърз антигенен тест или до 72 ч. - PCR – изследване/.

2. Пациентите, които не представят посочените документи, могат да бъдат приети за рехабилитация след извършване на бърз антигенен тест с отрицателен резултат на входа на болницата. Пациентът заплаща на регистратурата такса за пробовземане в размер на 10 лв.

3. В СБР „Св. Богородица” не се приемат пациенти с видими признаци за вирусна инфекция или с повишена температура над 37°С.

<--------------------------------------

OБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В СБР „ СВ. БОГОРОДИЦА”, С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

В болницата не се допуска прием на:
– пациенти, български граждани или чужденци, пребивавали извън територията на България през последните 14 дни.
– пациенти, които са били контактни през последните 14 дни с лица, болни от COVID – 19 или с лица, пристигнали от чужбина.
-пациенти със симптоми на остра вирусна инфекция /повишена температура над 37 С, хрема, болки в гърлото, кашлица, диария, отпадналост/ до 14–я ден от началото на симптомите.
- Всички пациенти подписват декларация, че отговарят на горните условия.  При деклариране на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 и чл. 355 от Наказателния кодекс. <линк към декларацията>.
При поява на симптоми на „настинка” - повишена температура, кашлица, храчки, задух, хрема, промяна в обонянието, болки в гърлото, гадене, повръщане, диария,  друго остро заболяване или при обостряне на  хронично заболяване през  последните 14 дни преди постъпването е задължително пациентите да се обадят на регистратурата за отлагане на резервацията.
Новите пациенти ще се приемат само от 7. 30 ч. до 13. 00 ч. до второ нареждане. След този час в болницата няма да се допуска влизането на външни лица.
Пациентите, постъпващи в болницата, са длъжни да поставят маски на носа и устата и да осигурят за времето на престоя си:
– дезинфектанти за ръце под формата на гелове или мокри кърпички с етанол, които да носят постоянно със себе си и да ги използват при замърсяване на ръцете;
– маски – многократни или поне 10 бр. еднократни. В случай, че пациентът няма предпазна маска, получава такава от регистратурата.
С цел осигуряване на безопасността на пациентите и персонала от заразяване с COVID – 19, при постъпването в СБР „Св. Богородица” се извършват бързи тестове за COVID – 19 по желание на пациента. Цена 15 лв. /заплаща се само стойността на теста/.

НЗОК ще плаща три нови клинични пътеки за рехабилитация

От 1 април влизат в сила три нови клинични пътеки за рехабилитация и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща по тях за пациенти, за които е необходимо по-продължително лечение, съобщават от здравната институция.

Става въпрос за клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът ще се осъществява в рамките на един месец след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение.

За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ.

За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава направление.

Материалът е взет от: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nzok-shte-plashta-tri-novi-klinichni-pyteki-za-rehabilitaciia-214659/