Болница „Света Богородица" е лечебно оздравително заведение, разполагащо със 192 легла. Построена е в съседство с изключително красив парк за отдих, в който с каптаж е осигурена минерална вода от всички извори за питейни нужди. Представлява монолитна четириетажна сграда с две крила, с обособени хотелски, медицински и кухненски блокове, свързани с топли връзки. Болницата разполага с открит плувен басейн с полуолимпийски размери с монтирана съвременна пречиствателна станция.

Внимание!


Има промяна в условията на приемане за лечение по клинични пътеки в МБДПЛР“Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани!!! Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки


Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:


Пътека № 237- Лечение и рехабилитация на болести на Централната нервна система
Пътека № 241 –Лечение и рехабилитация на болести на Периферната нервна система
Пътека № 244 – Лечение и рехабилитация на болестите на Опорно-двигателния апарат
Пътека № 238 – Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
Пътека № 239 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия ЛАС
Пътека № 243 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на Периферна нервна система
Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки
Изтегли бланка за резервация по клинична пътека
Считано от 01.01.2015 год.  се въвеждат нови пакетни цени както следва:
Пакетната цена от 50.00 лв.стая с 1 легло
Пакетът  включва нощувка, храна, 3 бр. процедури + 1 бр.VIP процедура и ДЗИ.
Пакетната цена от 45.00 лв.-стая с тераса :
Пакетът  включва нощувка, храна, 3 бр. процедури  и ДЗИ.
Пакетната цена от 38.00 лв.-стая без тераса:
Пакетът включва нощувка, храна, 3 бр. процедури и ДЗИ.
Пакетната цена от 32.00 лв.-стая с 3 легла :
Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури и ДЗИ.
Пакетната цена  за СТУДИО-АТЕЛИЕ от 70.00 лв.:
Пакетът включва нощувка, храна, 3 бр. процедури + 1 бр.VIP процедура и ДЗИ.
Вторият член в студио-ателието заплаща обща стойност от 30.00 лв.:

МБДПЛР "Света Богородица" ЕООД-Нареченски бани, търси да назначи лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

Добро заплащане. Допълнителни социални придобивки.